• Informacje

    • Rok szkolny 2022/2023

     Zarzadzenie_Prezydenta_Miasta_Swidnica_wraz_z_terminami_postepowania_rekrutacyjnego.pdf

     W dniach 14.02-24.02.2022 trwać będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. Rekrutacja odbywa się elektronicznie:

     ► do oddziału przedszkolnego -  www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl (aktywne od 14.02.2022)

     ► do klasy I -   www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl (aktywne od 14.02.2022)


     Rodzice wypełniają wniosek w systemie elektronicznym.

     Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie SP4 od 14 do 25 lutego 2022 r. w godz. 8.00 – 15.00.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone  03 marca 2022r.

     Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę zapisu dziecka do szkoły oraz oddziału przedszkolnego (decyzję o wyborze danej placówki) od 04 do 09 marca 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

     11 marca 2022r. zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udziela dyrektor szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.