• Kontakt

    •                                                                                  

      

                                       

                         dyrektor szkoły - mgr Beata Laskowska            b.laskowska@sp4swidnica.pl


      

      

     wicedyrektor ds. wychowawczych - mgr Regina Suwalska       r.suwalska@sp4swidnica.pl

      

      

        wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr Małgorzata Kędzierska    m.kedzierska@sp4swidnica.pl