• Czas trwania lekcji i przerw

    • Czas trwania lekcji                    Czas przerwy
     1 lekcja     8.00–8.45                   8.45–8.55
     2 lekcja     8.55–9.40                   9.40–9.50
     3 lekcja     9.50–10.35               
     10.35–10.50
     4 lekcja   10.50–11.35               11.35–11.45
     5 lekcja   11.45–12.30               12.30–12.45
     (15 minut)
     6 lekcja   12.45–13.30               13.30–13.45 (15 minut)
     7 lekcja   13.45–14.30               14.30–14.35
     8 lekcja   14.35–15.20