• Informacje


     • Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 630 do 1630
     • Dzieci odbierane są ze świetlicy wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione

     • W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne

     • Dzieci klas I przebywające w porze obiadowej w świetlicy prowadzone są na obiad przez wychowawców świetlicy

     • Wychowawcy świetlicy nie przyjmują opłat za obiady