• O projekcie

    • „Świdnicka mozaika edukacyjna” jest projektem partnerskim Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Lider partnerstwa) oraz Gminy Miasto Świdnica (Partner Projektu). Projekt skierowany jest do nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz uczniów wszystkich 7 publicznych szkół podstawowych w Świdnicy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica. 

     Cel:

     - wyposażenie 7 szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (SP4 - tablet dla ucznia - 10.1 32GB- 20 szt., przenośny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, dostępem do oprogramowania biurowego, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści zagrożonych, oprogramowaniem antywirusowym -20 szt.)

     - wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych (SP4 - szkielet człowieka 180 cm- 1 szt., dwupłciowy tors deluxe – 1 szt., Mikroskop z kamerą – 14 szt.)

     - szkolenia dla nauczycieli, a dla uczniów- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, lekcje wyjazdowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK oraz warsztatów grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego.