• Informacje

    • Rok szkolny 2024/2025

     Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26 lutego i trwać będzie do 8 marca 2024r.

     Rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym.

     Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze strony: https://rekrutacje-swidnica.pzo.edu.pl 

     Rodzic/prawny opiekun po wejściu na adres strony systemu rekrutacji wybiera odpowiedni poziom rekrutacji. Uruchomione będą dwa poziomy:

     * Rekrutacja do przedszkoli (dot. również szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne);  

     * Rekrutacja do szkół podstawowych (dot. rekrutacji do klas I szkół podstawowych).

     Przed wzięciem udziału w rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę na rok szkolny 2024/2025, które dostępne są na stronie:

     http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13317,rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

      

      

      

      

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Rok szkolny 2023/2024

     W dniach 27.02-10.03.2023 trwać będą zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. Rekrutacja odbywa się elektronicznie:

     ► do oddziału przedszkolnego -  www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl (aktywne od 27.02.2023)

     ► do klasy I -   www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl (aktywne od 27.02.2023)


     Rodzice wypełniają wniosek w systemie elektronicznym.

     Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie SP4 od 27 lutego do 10 marca 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone  16 marca 2023r.

     Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę zapisu dziecka do szkoły oraz oddziału przedszkolnego (decyzję o wyborze danej placówki) od 17 do 22 marca 2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

     23 marca 2023r. zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udziela dyrektor szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.