• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 roku wg harmonogramu:

      Klasy 1 -  godz. 10.30 - spotkanie na boisku szkolnym, a następnie z wychowawcami klas

      1a – sala 2 Bartek, 1b – sala 3 Bartek, 1c – sala 4 Bartek

      Klasy 2 - 3 - godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

      2a - sala 1 Bartek, 2b - sala 26, 2c - sala 10,

      3a - sala 23, 3b - sala 25, 3c - sala 15, 3d - sala 24

      Klasy 4 - godz. 9.30 spotkanie na boisku szkolnym, a następnie z wychowawcami klas

      4a - sala 59, 4b - sala 56, 4c - sala 48A

      Klasy 5 - 6 - godz. 9.30 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

      5a – sala 44, 5b - sala 48B, 5c - 43, 5s - sala 42

      6a – sala 73, 6b - sala 70, 6c - czytelnia, 6s - sala 45

      Klasy 7 - 8 - godz. 9.00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

      7a - sala 61, 7b - sala 60, 7s - sala 41

      8a - sala 72, 8b - sala 52, 8c - sala 70, 8d - sala 16, 8s - sala 71

     • Stołówka szkolna

      • Obiady wydawane będą od 5 września 2022 r.
      • Zapisy na obiady tylko w stołówce szkolnej. Dzieci, które korzystały wcześniej z obiadów, należy ponownie zapisać na obecny rok szkolny.
      • Cena obiadu dwudaniowego wraz z kompotem 9,00 PLN
      • Wszelkie informacje pod nr telefonu 668 602 074