• Zebrania z rodzicami

     • Dyrektor szkoły zaprasza rodziców uczniów klas I-VIII na zebrania z wychowawcami, które odbędą się 10 i 11 września według harmonogramu:

     • Narodowe Czytanie w naszej szkole

     • W dość nietypowy sposób w tym roku przebiegło Narodowe Czytanie w naszej szkole. Nad tekstem Juliusza Słowackiego Balladyna pochylili się uczniowie z klasy 7 s. W poszczególne role wcielili się: Olaf Czernicki, Jakub Flaka, Mikołaj Jesior, Maciej Mus, Alex Niemczyk, Anthony Rodriguez-Zięba oraz Małgorzata Pękała.

      4. września odczytana została ostatnia scena dramatu, ku przestrodze. Tekst Balladyny choć trudny, uczniowie świetnie sobie poradzili i oddali emocje w nim zawarte.

      M. Pękała

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     •      Na ten moment czekali wszyscy – dzieci, rodzice, a także nauczyciele. Nowy rok szkolny 2020/2021 właśnie się rozpoczął. Wyglądał on inaczej niż każdego 1 września – nie było tradycyjnego apelu, a dzieci pojawiły się na szkolnym korytarzu w maseczkach. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza uczniowie klas o różnych godzinach spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy przekazali im ważne informacje związane z rozpoczęciem nauki w kolejnej klasie. Nie zabrakło także wielu cennych rad związanych z dbałością o zdrowie w związku z epidemią koronawirusa.

           W niektórych klasach uczniów przywitała pani dyrektor Beata Laskowska oraz panie wicedyrektor: Małgorzata Kędzierska i Agnieszka Kiebuła.

         W związku z rozpoczęciem roku szkolnego przypominamy jeszcze raz wszystkim uczniom o konieczności przestrzegania wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września wg harmonogramu:

      Klasy I – 9.00 boisko szkolne, następnie spotkanie z wychowawcami w salach

      Klasy II – 10.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście przez „Bartka”)

      Klasy III – 9.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście główne)

      Klasy IV – 10.00 boisko szkolne, następnie spotkanie z wychowawcami w salach

      Klasy V – 10.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście główne)

      Klasy VI – 10.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście przez obiekt sportowy)

      Klasy VII – 8.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście główne do szkoły)

      Klasy VIII– 8.30 - spotkanie z wychowawcami w salach (wejście boczne przez obiekt sportowy)

      Z uwagi na bezpieczeństwo, prosimy, aby dziecku z kl. I i IV towarzyszył jeden rodzic lub opiekun obowiązkowo w maseczce.

      W razie deszczu wszystkie spotkania zaplanowane są w salach lekcyjnych.

      Spotkania z wychowawcami w salach:    

      kl. 1a - 4, kl. 1b - 3, kl. 1c - 1, kl. 1d - 2

      kl. 2a - 1, kl. 2b - 2, kl. 2c - 3, 

      kl. 3a - 25,  kl. 3b - 26, kl. 3c - 10, kl. 3d - 24 

      kl. 4a - 42, kl. 4b - 48 B,  kl. 4c - 56, kl. 4s - 59

      kl. 5a - 63, kl. 5b - 23, kl. 5s - 71

      kl. 6a - 48 A,  kl. 6b - 52,   kl. 6c - czyt., kl. 6d - 44, kl. 6s - 16

      kl. 7a - 22,  kl. 7b - 60,  kl. 7c - 72,  kl. 7d - 43,  kl. 7e - 61,  kl. 7f - 41,  kl. 7s - 69

      kl. 8a - 70, kl. 8b - 15, kl. 8c - 45kl. 8s - 73                                 

     • Procedury zapewniania bezpieczeństwa w szkole

     • Szanowni Państwo

      Rodzice/Opiekunowie Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy

              Rozpoczynamy rok szkolny 2020/21. Już za chwilę z radością przywitamy naszych Uczniów i mamy nadzieję,  że ten nadchodzący czas będzie dla Nich okazją do odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji   i nawiązywania pięknych, trwałych relacji.

             Ponieważ jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dlatego prosimy o zapoznanie się z dokumentem, który jest syntezą naszych propozycji oraz zbiorem procedur  regulujących zachowania w kontekście wystąpienia epidemii COVID 19.

             Licząc na Państwa wsparcie i owocną współpracę                                                                

                                                              Dyrekcja oraz Nauczyciele SP 4 w Świdnicy

      Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy w związku z wystąpieniem epidemii