• 26.06.2020 - zakończenie roku szkolnego

     • Ze względu na wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji epidemiologicznej w piątek 26 czerwca nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego oraz uroczystego wręczania świadectw i nagród.

      Odbiór świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się o ustalonej godzinie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

      Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Wszyscy uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć złożone maseczki ochronne, a ósmoklasiści dodatkowo rękawiczki, ponieważ będą oni potwierdzali własnoręcznym podpisem odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

      Miejsce odbioru świadectwa ->Zakonczenie_roku_szkolnego.pdf

     • Projekt Zdalna Szkoła

     • Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu projektowi szkoła otrzymała 7 laptopów.

     • Życzenia od klasy I b z okazji Dnia Ojca

     • Wszystkim Tatusiom życzymy sukcesów zawodowych, zdrowia, pogody ducha i żeby mogli z nami spędzać jak najwięcej czasu. Dedykujemy Wam laurki, na których jest symbol superbohatera, bo dla nas Wy nim jesteście!

      Zuzia, Marcelinka, Majka, Michelle, Franek, Jaś i Janek, Hubert, Marcel, Kacper, Ernest, Adaś, Łukasz, Joachim, Julka, Ania, Wiktor, Dominik i Dominik, Miłosz, Tomek, Szymon

     • Informacja dotycząca oddziału przedszkolnego

     • W związku z niedostateczną ilością kandydatów zgłoszonych i zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że oddział przedszkolny w roku szkolnym 2020/2021 nie zostanie utworzony.

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z Prawem Oświatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 ) art. 31 ust. 4 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego” a z art. 33 ust. 1 ”Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

      1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

      2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;”

      Dyrektor szkoły - Beata Laskowska

     • Konkurs plastyczny w kl. I a

     • W klasie 1a został zorganizowany klasowy konkurs plastyczny pt. Jacy jesteśmy. W wyniku głosowania online uzyskaliśmy wyniki:

      I miejsce  - Małgosia Bugarewicz (praca nr 2)
      II miejsce - Klaudia Pawlik (praca nr 9 i Ola Ostrowska (praca nr 7)
      III miejsce - Kuba Magierski (praca nr 5)
      wyróżnienie - Andrii Zhuravlov (praca nr 18)
                                                                                                                        

      Gratuluję zwycięzcom! Anna Klag