• Dziennik Librus

     • Szanowni Uczniowie i Rodzice,

      W związku z przeciążeniem w całym kraju, dziennik Librus nie działa. Czekamy na usunięcie awarii. Za utrudnienia przepraszamy.

     • Kształcenie na odległość

     • W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej zawiesił zajęcia w szkole do dnia 10 kwietnia 2020r.  Zgodnie z nowym rozporządzeniem od środy 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Niebawem na Librusie zamieścimy więcej szczegółów dotyczących zdalnego nauczania.

       

     • Zakaz wstępu na teren szkoły

     • W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zakazuje się wstępu na teren szkoły. Zakazem objęty jest cały teren wraz z wszystkimi boiskami oraz placem zabaw.

     • Listy uczniów - rok szkolny 2020/2021

     • W poniedziałek 23 marca 2020 roku o godzinie 9.00 w szkole będą wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego.
      Jeżeli rodzic nie złożył wcześniej potwierdzenia woli, że dziecko będzie chodziło do naszej szkoły, to należy to zrobić:

      - wrzucając wypełniony druk do skrzynki, która będzie wystawiona przy wejściu

      lub

      - potwierdzić taką wolę wysyłając maila (sekretariat@sp4swidnica.pl) o treści:

      POTWIERDZAM, ŻE MOJE DZIECKO- ........... (imię i nazwisko dziecka) kandydat do klasy I (lub oddziału przedszkolnego)  będzie uczęszczało od 1.09.2020r. do  Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.  Data i Podpis rodzica

     • Nasi uczniowie świetnie współpracują z nauczycielami👏

     • Zapisy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

     • Szanowni Państwo

      Mimo, że zajęcia w szkole są zawieszone od 16 marca do 25 marca nadal trwają zapisy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.

      Zapraszamy do sekretariatu szkoły, który jest czynny codziennie w godzinach 800 - 1500.

     • Zawieszenie zajęć

     • Szanowni Państwo

      W związku z ogłoszeniem przez Premiera działań profilaktycznych dotyczących koronawirusa zajęcia w szkole są zawieszone od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.

      W dniach 12 i 13.03.2020r. w ekstremalnych przypadkach zorganizujemy opiekę dzieciom, którym nie jesteście Państwo w stanie zapewnić.

      Od 16.03.2020- 25.03.2020r. szkoła będzie zamknięta.

      Możecie Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego- szczegółowe informacje i deklaracja na stronie ZUS.

      Proszę śledzić informacje na stronie szkoły i w dzienniku Librus.

                                                               

                                                                                  Dyrektor szkoły - Beata Laskowska

       

      Zalecenia Ministra Edukacji Narodowej :

      Rodzicu,

      * ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

      * zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      * jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      * przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      * rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      * śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     • Zapisy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

     •  

      Zapisy uczniów do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego odbywać się będą w terminie 02 - 16. 03. 2020 r. (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy)

      Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020.pdf​​​​​​​